Gästrike Nämndemannaförening

Bli medlem

Hej Medlemmar i Gästrike nämndemannaförening!

Medlemskapet är viktigt för att vara med och påverka. Gästrike Nämndemannaförening är ansluten till Nämndemännens Riksförbund som arbetar målmedvetet för att bibehålla och förbättra villkoren för nämndemännen. Bland annat gäller det vårt arvodessystem, speciellt halvdagsarvodet…
Ju fler betalande medlemmar vi har desto bättre! En förening blir inte bättre än sina medlemmar, så vi vill gärna ha förslag på vad ni vill att vi ska arbeta med t.ex. informationsträffar och studiebesök och kontakter med Tingsrätten i olika frågor som berör vårt uppdrag. Vi vill gärna ha tips på aktiviteter från er!

Fem skäl att vara ansluten till NRF:

  • Ett starkt socialt nätverk
  • Resor som ger dig perspektiv
  • En bra försäkring när olyckan är framme
  • Utbildning för ökad rättsmedvetenhet
  • En uppskattad medlemstidning


Välkommen som medlem i vår förening!

Med bästa hälsningar från
Gästrike Nämndemannaförening

Endast för administratörer