Gästrike Nämndemannaförening

Gästrikes nämndemannaförening 2024

Styrelsen

 • Ordförande

Jonas Brindmark

brindmark@me.com
 • Vice ordförande

Petri Ekorre

petri.ekorre@gmail.com
 • Kassör

Claes-Håkan Jansson

c-h.jansson@telia.com
 • Sekreterare

Vakant

 • Styrelseledamot

Eva Löqvist

 • Ersättare

Lena Ålander

 • Revisor

Gunnar Larsson

kela1@live.se
 • Revisor

Carina Holm

 • Valberedning

Kerstin Branneryd

 • Valberedning

Leena Bergander Wikström

 • Valberedning

Rolf Jägare

Endast för administratörer