Gästrike Nämndemannaförening

Gästrikes nämndemannaförening 2022

Styrelsen

  • Ordförande

Vakant

  • Kassör

Claes-Håkan Jansson

claes-hakan.jansson@svenskakyrkan.se
  • Ledamöter

Anea Elving

  • Ledamöter

Margareta Kvist

markvist@yahoo.se
  • Ledamöter

Ulla-Britt Carlsson

u-b.carlsson@telia.com
  • Ledamöter

Eva Löqvist

  • Ledamöter

Jonas Brindmark

Valberedning

Kerstin Branneryd

Leena Bergander Wikström

Rolf Jägare