Gästrike Nämndemannaförening

Medlemsbrev Feb 2015

Medlemsavgift 2015, 200 kr
Postgiro. 879659-1
Gävle Nämndemannaförening, (Gästrike Nämndemannaförening)

26 januari 2015

Hej alla nya och gamla nämndemän!

Gävle Nämndemannaförening är en politisk oberoende intresseförening som verkar för att stärka nämndemäns ställning i domstolar i vårt närområde.

Vi anordnar studiebesök, resor, temakvällar och gemensamma middagar i syfte att stärka rollen och självförtroendet för nämndemän.

2015 är Gävle nämndemannaförening en del av nämndemännens riksförbund. Riksförbundet jobbar med kontakten och kommunikationen samt det diplomatiska arbetet mellan Domstolsverket, departement mm.

Valåret 2014 var Gävle nämndemannaföreningen bland annat i Linköping på studiebesök på Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL). Där fick vi en inblick i hur det forensiska arbetet går till när man ska säkra bevis i form av DNA, fingeravtryck, förfalskningar och mycket mer. Vi har haft Frivården i Gävle på en temakväll där de berättat om sitt arbete med att bedöma personer inför stundande rättegångar. Vi har varit på Malta och besökt den Maltesiska domstolen, fängelset där och fått en inblick hur det maltesiska rättssystemet fungerar.

Just nu pågår arbetet med 2015 års agenda. Ett arbete som görs helt ideellt av oss medlemmar och styrelsen. Vi kommer, till att börja med nu i vår, att arrangera ett antal temakvällar för medlemmar där vi kommer att bjuda in Åklagarmyndigheten, advokater, polisen och frivården som får berätta om sitt arbete innan en domstolsförhandling. Efter denna serie väntar ett studiebesök senare i vår som berör nämndemannauppdraget samt gemensam middag.

Gävle nämndemannaförening kommer att byta namn i och med årsmötet 2015 till Gästrike Nämndemannaförening. Detta för att bättre tydliggöra föreningens geografiska område.

För att fortsätta att kunna stärka er nämndemän i denna roll behöver vi dig som medlem. Medlem blir man när man betalt 200 kr på föreningens postgiro konto 879659-1. Uppge där Namn och tillhörande domstol.

Enligt föreningens stadgar har även alla tidigare nämndemän rätt av vara medlem och ta del av föreningens aktiviteter och är välkomna till ett nytt 2015.

Tack!

Vänliga hälsningar Ordf; Jonas Brindmark

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till mig på
Tel eller sms: 0708-732121
Eller på e-post: email hidden; JavaScript is required